Międzynarodowy obrót bronią

konwencjonalną


Bezpieczeństwo - Polityka - Społeczeństwo

Autor: Marcin Soboń

Liczba stron: 276

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2017

Wydawca: FNCE

Opis

Praca Marcina Sobonia jest wynikiem jego wieloletnich badań nad problematyką handlu bronią konwencjonalną we współczesnym świecie. Do tego tematu podszedł z widoczną pasją badawczą, dociekliwością i rozwagą w formułowaniu wniosków. W rezultacie powstało dzieło unikalne w polskiej literaturze przedmiotu, imponujące ilością podjętych wątków tematycznych i wielką erudycją…

Z recenzji dr hab. Tadeusza Marczaka, prof. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu


Handel bronią to niezwykle nośny temat. Trudno się temu dziwić. Rzecz dotyczy bowiem ogromnych pieniędzy, koncernów zbrojeniowych i stojących za nimi państw, interesów geopolitycznych, czyli tych sfer życia społecznego, które same w sobie koncentrują uwagę. Zainteresowanie dodatkowo stymuluje otoczka tajemnicy, która właściwa jest temu segmentowi rynku. Z tych względów z ogromnym  zainteresowaniem przyjąć należy poświęcone mu opracowanie badawcze…

Z recenzji dr hab. Piotra Kwiatkiewicza, prof. Wojskowej Akademii Technicznej