Stan prawny na dzień 1 czerwca 2021r.


Metodyka kształcenia w zakresie

przedsiębiorczości

Autor: Zdzisława Piasecka

Liczba stron: 373

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

W publikacji Metodyka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości” przedstawiono zarówno zaktualizowaną wiedzę prawno-metodyczną w zakresie nauczania przedsiębiorczości, jak i zagadnienia istotne w kontekście wyzwań obecnie kontynuowanej reformy edukacji, zmieniającego się charakteru przedsiębiorczości, ale również wyzwań nowej pandemicznej rzeczywistości, która wymusiła funkcjonowanie edukacji w niespotykanych dotychczas warunkach i obostrzeniach. Zaprezentowana w opracowaniu kompleksowa wiedza metodyczna przyczyni się do rozwoju umiejętności i doskonalenia nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wpłynie na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych metod i technik edukacyjnych adekwatnych do potrzeb, oczekiwań i możliwości uczniów oraz umożliwi podniesienie jakości pracy nauczycieli przez wykorzystanie wielu narzędzi edukacyjnych. W opracowaniu zamieszczono również nowe podstawy programowe oraz nowe ramowe plany nauczania, określone dla wszystkich typów szkół, w których realizowany jest ten przedmiot.

Publikacja obejmuje stan prawny na dzień 1 czerwca 2021 r. i przygotowuje nauczycieli do pracy od 1 września 2021 r.


Zdzisława Piasecka – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz kilku studiów podyplomowych. Wieloletni nauczyciel dyplomowany przedmiotów ekonomicznych, teoretycznych przedmiotów zawodowych i przedsiębiorczości w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu oraz doradca metodyczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu metodyki nauczania przedsiębiorczości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Administrator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, opiekun stażu studentów i nauczycieli, twórca autorskich programów nauczania, artykułów, opracowań i publikacji metodycznych dla nauczycieli.