Meandry integracji Polski

z Unią Europejską

w latach 2004 - 2020

Autor: Grzegorz Piwnicki

Liczba stron: 314

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Książka Grzegorza Piwnickiego stanowi efekt wielopłaszczyznowych rozważań na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna Europa i Unia Europejska – zarówno z perspektywy Polski, jak i innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. O jakości pracy świadczą dojrzałe diagnozy i wnioski, na których osadzone są poszczególne rozdziały, co czyni publikację niezwykle ciekawym i wartościowym opracowaniem.Praca stanowi niewątpliwie przyczynek do dalszych badań nad różnymi wątkami sytuacji polityczno-kulturowej w Europie, nad zagadnieniami bezpieczeństwa, problematyką integracji europejskiej, a przede wszystkim – nad różnymi aspektami członkostwa państw Europy Środkowej i Wschodniej w Unii Europejskiej. Niezwykle dynamicznie zachodzące procesy integracyjne powinny dostarczyć w kolejnych latach następnych ciekawych materiałów badawczych, zaś prezentowana książka może stać się inspiracją do ich naukowej eksploracji.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Magdaleny Musiał-Kargy