Liderzy podziemia Solidarności. Tom I. Gdańsk

Liderzy podziemia Solidarności

 

Tom I

Gdańsk

Autor: Żejmo Marek

Liczba stron: 791

Oprawa: twarda, miękka

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: Freedom & Liberty European Publishing House

Opis

Ruch „Solidarności” to historia Polski.Historię tworzą wielcy ludzie. Niniejsza publikacja to wyraz pamięci i szacunku WIELKIM ZWYCZAJNYM LUDZIOM. Zwyczajnym przez swoje miejsce w społecznościach, z których rozpoczęli swój marsz po inną Polskę, wielkim bo wymyślili „Solidarność”, zorganizowali ją i obronili, wbrew wszelkim przeciwnościom. To ni dali początek obcemu „nowemu”. Ile trzeba było samozaparcia, poświęcenia, odwagi, uporu i determinacji, aby w tamtych latach doprowadzić Polskę do miejsca w rodzinie wolnych państw? Autor wskrzesza pamięć o najbardziej oddanych ludziach Solidarności, odwołując się nie tyle do dokumentów, co do osobistych wspomnień, odczuć, ocen i opinii twórców polskiej historii XX w. Publikacja ciekawa, żywa, miejscami dowcipna, niezwykle „na czasie” – kiedy to ciągle poszukujemy własnej tożsamości, wołamy o autorytety, uporczywie mianujemy nowych „prawdziwych patriotów” a dyskusję o przyszłości Polski i narodu zastępujemy małostkowymi, pozbawionymi szacunku dla poprzedników, przepychankami. Warto sięgnąć po publikację: starsi – aby jeszcze raz przeżyć, młodsi – aby poznać ludzi, ich czyny, czerpać natchnienie i inspirację. Wielki szacunek dla bohaterów niniejszej publikacji, szczere gratulacje dla Autora.

 

Z recenzji Gen. broni w st. Józefa Flisa

był (m.in.) zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP (1997-2003),

komendant – rektor Akademii Obrony Narodowej (2003-2007)

 


Przedstawiona monografia pod wieloma względami jest wyjątkowa, ponieważ nie prezentuje wyłącznie wspomnień i poglądów liderów podziemia „Solidarności”. Cytowane przeżycia i opinie sprzed czterdziestu lat, to nie tylko sfera faktografii, ale także języka, formy wypowiedzi. Zmieniła się przecież kultura, także kultura polityczna oraz świadomość polityczna społeczeństwa. Poszczególni rozmówcy przedstawiają mechanizmy przemian politycznych i ustrojowych, jakie dzięki ich działalności dokonały się w Polsce, a później w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Bez ich ofiarności i chęci podejmowania ryzyka tak ogromne przemiany polityczne nie byłyby możliwe. Rola liderów podziemia „Solidarności” jest trudna do przecenienia (…). Gdyby nie poświęcenie i wytrwałość nielicznej grupy ludzi z podziemia „Solidarności” tzw. władza ludowa nie miałaby partnerów do negocjacji, nie miałaby komu przekazać swojej władzy, więc nie wiadomo jak potoczyłyby się losy Polski i pozostałych krajów tzw. obozu socjalistycznego.

Fragment wstępu

 


Marek Żejmo (1951) – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego,  doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 2017 r. profesor wizytujący w Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Kaliningradzie, a także w Sankt Petersburskim  Federalnym Państwowym Uniwersytecie (filia w Kaliningradzie). Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół przemian kulturowo-cywilizacyjnych w Europie, w relacji między Polską i Szwajcarią oraz Polonii. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i monografii: Polacy w Szwajcarii. Możliwości i bariery osadnictwa (2009), Od homo faber do homo religiosus (2014), Stosunki polsko-szwajcarskie. Przeszłość i teraźniejszość (2016; wydanie poprawione i uzupełnione 2021), Quellen zur Geschichte von Albertine und Immanuel Kant. Probleme der Forschung.


Henryk J. Majewski – urodzony w 1951 roku w Gdańsku; absolwent Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego. Dokumentalista i archiwista Marca ,68, Grudnia ’70 i stanu wojennego. Aresztowany w 1984 roku. W latach 1981-1989 bliski współpracownik Bogdana Borusewicza. Pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Współautor książek Grudzień 1970 (Paryż 1986), Złota Siódemka (Gdańsk 1016) oraz wystawy Od grudnia 1970… (Gdańsk 2009). Główny organizator sesji historycznej, wystawy i publikacji z okazji XXX rocznicy podpisania porozumień gdańskich. Autor wystaw „Marzec ’68” w dokumentach i Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989. Przewodniczący kapitału Medalu „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989”.