Liderzy podziemia Solidarności. Bogdan Lis, Alina Pienkowska, Ludwik Prądzyński. Zeszyt III

Liderzy podziemia Solidarności


Bogdan Lis, Alina Pienkowska, Ludwik Prądzyński

 

Zeszyt III

Autor: Żejmo Marek

Liczba stron: 123

Forma publikacji: e-book

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: Freedom & Liberty European Publishing House

Opis

Mało spaliśmy, bo nie było czasu, ciągle coś działo się, ktoś z zewnątrz przyjeżdżał. A kiedy już kładliśmy się do spania, to nigdy w tym samym miejscu i członkowie komitetu strajkowe-go nigdy obok siebie. Zawsze po jednej, dwie osoby w różnych miejscach, żeby nas wszyst-kich razem – w razie ataku – nie zgarnęli. Praktycznie to w tym czasie komitet strajkowy kierował całym miastem, można nawet powiedzieć, że i całym województwem. Zażądaliśmy na przykład od wojewody gdańskiego Jerzego Kołodziejskiego, aby wydał zakaz sprzedaży alkoholu (żeby nie stwarzać powodów do prowokacji) i on taki zakaz wydał. Tyle że ludzie z „bezpieki” wrzucali do stoczni przez płot butelki z wódką i spirytusem, mając nadzieję, że robotnicy spiją się i będzie ich łatwiej sprowokować, a potem spacyfikować. Jednak ten alko-hol odnosiliśmy do szpitala stoczniowego, więc nie było u nas żadnego pijaństwa.

Fragment książki


W serii Liderzy podziemia Solidarności ukazują się:

Konrad Bieliński, Seweryn Blumsztajn, Grzegorz Boguta, Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Zbigniew Bujak, Jerzy Buzek, Jan Ciesielski, Bogdan Felski,

Władysław Frasyniuk, Aleksander Hall, Stanisław Handzlik, Zbigniew Janas, Tadeusz Jedynak, Ewa Kulik, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Jan Lityński, Henryk Majewski,

Adam Michnik, Edward Nowak, Janusz Onyszkiewicz, Janusz Pałubicki, Alina Pienkowska, Joanna Pilarska, Józef Pinior, Ludwik Prądzyński, Krzysztof Pusz,

Ryszard Pusz, Jan Rulewski, Mirosław Rybicki, Arkadiusz Rybicki, Grażyna Staniszewska, Antoni Stawikowski, Joanna Szczęsna, Eugeniusz Szumiejko, Jacek Taylor,

Stanisław Tokarczuk, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Jerzy Zdrada.