Konflikt hybrydowy

w Europie Środkowo-Wschodniej


w kontekście możliwych implikacji

geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych

w rejonie przesmyku suwalskiego

Redakcja naukowa: Soroka Paweł, Maj Julian, Kapusta Marta

Liczba stron: 369

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2023

Wydawca: FNCE

Opis

Niniejsza monografia składa się z 18 artykułów nadesłanych przez uczestników konferencji „Konflikt hybrydowy w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście możliwych implikacji geopolitycznych, militarnych i ekonomicznych”. W czasie organizacji i opracowywania tytułu oraz zakresu tematycznego, nikt nie spodziewał się, że w omawianej części świata dojdzie do otwartego konfliktu zbrojnego. Zagadnienia poruszane przez autorów, stały się tym samym adekwatne wobec otaczającej nas rzeczywistości.

Głównymi celami tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia naukowego były:
– określenie rodzaju zagrożeń hybrydowych na wschodniej flance NATO i subsumcji zadań organom administracji publicznej;
– ocena i deskrypcja zagrożeń hybrydowych w aspekcie uwarunkowań bezpieczeństwa regionu środkowo-europejskiego – w tym Polski – oraz wypracowanie fachowych rekomendacji do skutecznego przeciwdziałania i obrony w ramach koalicji euroatlantyckiej.
Autorzy niniejszych opracowań mają nadzieję, że znajdą się one w centrum zainteresowań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski, w tym dla organów administracji publicznej usytułowanych w obszarze przesmyku suwalskiego. Niech staną się także przyczynkiem do dyskusji na zajęciach akademickich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pokrewnych.