Koncepcja socjologii religii

Roberta Wuthnowa

Autor: Daszewska Anna

Liczba stron: 348

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Przedmiotem moich badań socjologicznych jest próba rekonstrukcji koncepcji socjologii religii Roberta Wuthnowa, którą chcę odszukać i ustalić poprzez analizę jego twórczości i materiału badawczego. Motywacja podjętych przeze mnie badań socjologicznych ma przede wszystkim naukowo-badawczy charakter.

Fragment wstępu


Robert Wuthnow jest w Polsce stosunkowo słabo znany, jego prace nie były tłumaczone na język polski, a zasługuje on na zainteresowanie się jego socjologią religii. Przybliżenie polskiemu czytelnikowi jego prac może ubogacić polską socjologię religii, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i przede wszystkim empirycznej. Studium socjologiczne Anny Daszewskiej jest opracowaniem w pełni dojrzałym, poprawnym w sensie teoretycznym i metodologicznym, opartym na bogatym materiale źródłowym, ukazującym w sposób analityczny i syntetyczny dzieło wielkiego uczonego amerykańskiego.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Janusza Mariańskiego