Intuicja


Czynnik bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej

Autor: Adam Kołodziejczyk, Grzegorz Fuchs

Liczba stron: 297

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Autorzy swoją pracę podzielili na dwie zasadnicze części i wypełnili je siedmioma interesującymi rozdziałami. Pierwsza część stanowi przybliżenie zagadnienia, jakim jest intuicja. Bazując na literaturze przedmiotu autorzy skupili się na dookreśleniu intuicji poprzez zaprezentowanie jej w kilku wymiarach. Zwrócili przy tym uwagę zarówno na potoczne pojmowanie intuicji, jak również na jej wymiar w ujęciu psychologicznym, filozoficznym czy z perspektywy nauk o zarządzaniu. Na potwierdzenie tego faktu powołali się też na Mieke Bal, zauważając, że intuicja należy do tzw. pojęć „wędrujących”. (…) Ważnym obszarem pracy jest druga część, która odnosi się do kwestii praktycznego wykorzystania intuicji w warunkach penitencjarnych. Autorzy przygotowali i opisali procedurę badań własnych wskazując m.in. na uzasadnienie potrzeby podjęcia tych badań czy zastosowane metody badawcze. (…) Wnioski zaprezentowane przez autorów są wynikiem wnikliwych badań percepcji warunków podejmowania decyzji przez personel więzienny i dają szansę na zaprezentowanie pewnych algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych – występujących w warunkach więziennych. (…) Autorzy publikacji otwierają dyskusję nad wykorzystaniem intuicji w naukach o bezpieczeństwie. To ważny głos, który zapewne da początek dalszemu zgłębianiu tej tematyki.

Z recenzji dr hab. Beaty A. Orłowskiej, prof. AJP


Z całą stanowczością stwierdzam, że dotąd nie spotkałem się z tak trafnym wyjaśnieniem istoty bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych w prezentowanym ujęciu. Autorzy w mojej ocenie znaleźli klucz do wyjaśnienia newralgicznych zależności występujących w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Opracowanie daje nowe, absolutnie nieeksplorowane dotąd naukowe spojrzenie na najważniejsze zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa w miejscu, jakim jest jednostka penitencjarna i winno stanowić obowiązkowy wykład lub lekturę dla funkcjonariuszy Służby Więziennej – i nie tylko. Wnioski (…) mogą stać się przyczynkiem do zmian systemowych w zakresie zapobiegania, reagowania oraz wyjaśniania zdarzeń stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego w jednostkach penitencjarnych. (…) Autorzy bazując na ustaleniach różnych nauk, w tym w szczególności psychologii, filozofii oraz nauk o zarządzaniu – wprowadzają pojęcie intuicji do nauk o bezpieczeństwie, a właściwie do praktyki w tym obszarze. Rezultaty przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz szeroko zakrojonych badań funkcjonariuszy Służby Więziennej, mogą okazać się interesujące również dla przedstawicieli tych nauk. (…) Jednostka penitencjarna stanowi jedynie doskonały przykład, iż intuicja jest istotnym elementem podejmowania decyzji w obszarze bezpieczeństwa. Wnioski poczynione przez Autorów można implementować do rzeczywistości decyzyjnych innych służb państwowych, szczególnie z obszaru tzw. „służb mundurowych”.

Z recenzji płk. dr hab. Witolda Mazurka, prof. AIK