Fluorescent Cells

confocal microscope images album

Autor: Kamil Artur Majewski

Liczba stron: 62

Forma publikacji: e-book

Język: angielski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Mikroskopia konfokalna – CSLM (ang. Confocal Laser Scanning Microscope) jest w obecnej formie jedną z bardziej zaawansowanych technik obrazowania mikroskopowego. W ostatnich latach nastąpił wzrost popularności mikroskopii konfokalnej ze względu na łatwość, z jaką można uzyskać wysokiej jakości obrazy z próbek przygotowanych do konwencjonalnej mikroskopii fluorescencyjnej oraz rosnącą liczbę zastosowań w biologii komórki. Obserwacji można poddać zarówno preparaty utrwalone jak i żywe komórki oraz tkanki. W związku z tym wykorzystanie obrazowania konfokalnego skupia się głównie na naukach przyrodniczych oraz medycznych, ale możliwości jego zastosowania może być znacznie więcej.

 

Niniejsza publikacja jest efektem wyników prac uzyskanych za pomocą mikroskopu badawczego LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z punktowym laserowym systemem konfokalnym firmy ZEISS, będącego elementem wyposażenia Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o. o., znajdującego się w Centrum Innowacji: technologie dla Zdrowia Człowieka.