Suwerenność i racja stanu Polski

w perspektywie 2030


RAPORT

Redakcja naukowa: Piotr Grochmalski

Liczba stron: 114

Forma publikacji: oprawa miękka / e-book

Język: polski

Rok wydania: 2022

Wydawca: FNCE

Opis

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2030 to drugi raport przygotowany przez Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Głównym celem zespołu analityków, który go tworzył, jest pobudzenie myślenia strategicznego o przyszłości państwa i społeczeństwa polskiego w dynamicznej rzeczywistości. Jakie są najważniejsze wyzwania, przed którymi stanie świat i RP w ciągu tej dekady? Jak sprostać dominującym trendom, a nawet jak je wykorzystać, by uniknąć największych zagrożeń? Co muszą uczynić polscy biznesmeni, politycy, a także państwo i społeczeństwo, aby osiągnąć sukces?

(…) Prace nad obecnym raportem podjęte zostały w świecie „przedpandemicznym”. Czynnik ten wprowadził jakościową zmianę o charakterze globalnym i regionalnym. Radykalnie przyspieszył procesy zarówno w wymiarze społecznym, jak i politycznym, gospodarczym oraz technologicznym.

(…) Prognozy opracowywał zespół pracowników Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, konsultując elementy w środowisku badawczym. Celem praktycznym projektu jest sformułowanie propozycji działań możliwych do realizacji w imię racji stanu przez Rzeczpospolitą Polską.

Fragment wstępu