Buddyzm w III Rzeczypospolitej


Struktury i działalność

Autor: Grzegorz Tokarz

Liczba stron: 420

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2020

Wydawca: FNCE

Opis

Autor przedstawił panoramę buddyjskich związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji, portali internetowych, jak również Polską Unię Buddyjską, instytucję aspirującą do bycia reprezentantem szerokiego spektrum życia buddyjskiego w Rzeczypospolitej m.in. przed władzami publicznymi. Z kart książki dowiemy się także o osobach ważnych dla nauczania buddyzmu w naszym kraju, kontaktach międzynarodowych oraz formach aktywności poszczególnych ośrodków działających w wielu miejscach Polski.

Z recenzji prof. AJP dra hab. Pawła A. Leszczyńskiego