Bezpieczeństwo osób starszych

w przestrzeni miejskiej


Analiza doświadczeń, wnioski

i rekomendacje z uwzględnieniem

okresu pandemii SARS-CoV-2

Autor: Mikołaj Tomaszyk

Liczba stron: 566

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Niniejsza publikacja przygotowana została przez zespół badawczy wychodzących się z różnych środowisk naukowych oraz z praktyków na co dzień pracujących w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i pracy. Wszyscy autorzy zostali zaproszeni do podjęcia refleksji nad zagadnieniem obecności seniorek i seniorów w przestrzeni miejskiej, aktualnie prowadzonymi i przygotowywanymi politykami senioralnymi oraz praktyką działań ujętych w monografii jest pandemia SARS-CoV-2 i zebrane w trakcie jej trwania doświadczenia ze współpracy w trosce o grupę osób najbardziej dotkniętych konsekwencjami pandemii.