Analiza komunikacji politycznej

a teoria Douglasa N. Waltona

Autor: Joanna K. Skulska

Liczba stron: 208

Oprawa: twarda

Język: polski

Rok wydania: 2018

Wydawca: FNCE

Opis

Książka Analiza komunikacji politycznej, a teoria Douglasa N. Waltona stanowi oryginalne opracowanie, które należy traktować jako znaczący wkład w rozwój badań nad komunikacją społeczną. Pomysł połączenia dwóch dziedzin: teorii argumentacji i komunikacji politycznej (dziedzin, które są od siebie odległe zarówno treściowo, jak i metodologicznie) -zasługuje na szczególne uznanie. Autorka wyodrębnia, pomijane dotąd, zastosowanie teorii argumentacji w metaanalizie dyskursu. W książce dokładnie zobrazowano, że teoria argumentacji może stanowić środek kontroli spójności teorii naukowych, poprawności występujących w niej inferencji, dostarcza narzędzi weryfikowania oraz stosowania tychże teorii. Niewątpliwie wskazany przez Autorkę kierunek badań wydaje się być bardzo perspektywiczny. Trafnie zostały także określone obszary, w których spodziewać się można korzyści przy prowadzeniu dalszych badań.

Z recenzji prof. UAM dr hab. Wojciecha Nowaka


Komunikacja polityczna determinuje naszą recepcję rzeczywistości społecznej.
Wpływa na odbiór obowiązujących regulacji prawnych, działalności instytucji. Problem pojawia się wtedy, kiedy przekaz przestaje być spójny pod względem przekonań, doświadczeń czy wrażliwości. Powstały dysonans poznawczy przyczynia się do obniżenia wiarygodności nadawcy komunikatu. Tu jednak w sukurs przychodzi inżynieria społeczna, oferując liczne narzędzia manipulacji komunikatem, a wśród nich także skuteczne metody niwelowania dyferencji między przesłaniem a odbiorem informacji. Książka wnikliwie przybliżą jedną z najskuteczniejszych form takich działań.

Z recenzji prof. UZ. dr hab. Piotra Kwiatkiewicza