Quellen zur Geschichte von Albertine

und Immanuel Kant


Probleme der Forschung

Autor: Marek Żejmo

Liczba stron: 307

Oprawa: miękka

Język: niemiecki

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia, wydana na razie tylko w języku niemieckim, zapowiada pierwszy program badań całości zachowanych archiwaliów Uniwersytetu Albrechta (Albertyny) w Königsbergu. Zasób archiwów dotyczących Albertyny zawiera 1904 jednostki archiwalne, czyli ok. 40 metrów bieżących dokumentów dotyczących Uniwersytetu oraz 376 jednostek archiwalnych (j.a.), czyli ok. 9,5 mb. dokumentów Kuratorium Uniwersytetu. Do zbadania i skatalogowania pozostaje jeszcze około 5-6 tysięcy stron tzw. variów, których dotychczas nie badano, więc nie wiadomo co zawierają te dokumenty. Wartość historyczną posiadają także zbiory archiwalnych dokumentów dotyczących Königsberga i jego różnych instytucji. W olsztyńskim archiwum znajduje się 7353 jednostek archiwalnych, co stanowi 283,36 mb akt. Dokumenty te również nie są zinwentaryzowane w czytelny dla nauki sposób i za wyjątkiem fragmentarycznych kwerend nie były badane przez naukowców.