Aktualne problemy badawcze


Obszar nauk biologiczno-technicznych

oraz społeczno-humanistycznych


Nauki:

biologiczne, medyczne, o zdrowiu,

o żywności, rolniczne, leśne i ochrony

środowiska, techniczne, weterynaryjne,

zootechniczne i rybactwa, ekonomiczne,

humanistyczne, polityczno - prawne,

społeczne i pedagogiczne, teologiczne

 

Księga Abstraktów

TOM III

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 200

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Niniejszy tom jest zbiorem streszczeń artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami artykułów są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. W ramach seminarium mieli oni możliwość wymiany argumentów i opinii nie tylko z naukowcami z UMW, ale także z młodymi badaczami z innych ośrodków akademickich.