Aktualne problemy badawcze


Nauki Społeczne i Humanistyczne

TOM II


Nauki:

ekonomiczne, humanistyczne,

polityczno-prawne, społeczne i pedagogiki

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 482

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest wynikiem interdyscyplinarnej debaty nad pytaniem w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na innowacyjne rozwiązania różnych sfer aktywności człowieka. Książka jest zbiorem artykułów uczestników 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2022 r. a w którym udział wzięli autorzy z całego kraju (m.in. z ośrodków naukowych w Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczeci-nie, Wrocławiu, Warszawie czy Olsztynie). Autorzy przedstawili w ramach 11 różnych sekcji tematycznych, obejmujących niemal wszystkie dyscypliny naukowe, wyniki swoich badań, prowadzonych w ramach studenckich kół naukowych. Tylko najlepsze z 237 zgłoszeń znalazły swoje odzwierciedlenie w tej publikacji. W perspektywie zachodzących zmian, wymuszonych pandemią Covid 19, uczestnicy Konferencji postanowili zająć się różnymi aspektami zmian w rozumieniu praw i obowiązków człowieka czy zmieniającą się gospodarką. Wśród wielu zagadnień były też pytania o to, jaki wpływ mają zmiany na przyszłe pokolenia. Problematyka Konferencji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Uwidoczniło się to zarówno w liczbie uczestników tegorocznego wydarzenia jak i w różnorodności i wielowątkowości przygotowanych tekstów. Mamy nadzieję, że publikacja ta wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
dr Monika Giżyńska
Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego
51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych