Aktualne problemy badawcze


Nauki społeczne i humanistyczne


Nauki:

ekonomiczne, humanistyczne,

polityczno - prawne, społeczne

i pedagogiczne, teologiczne

 

TOM II

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 535

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 2. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, które powstawały w ramach pięciu sekcji:

– Nauk Ekonomicznych;
– Nauk Humanistycznych;
– Nauk Polityczno-Prawnych;
– Nauk Społecznych i Pedagogicznych;
– Nauk Teologicznych.