Aktualne problemy badawcze


Obszar nauk biologiczno-technicznych


Nauki:

biologiczne, medyczne, o zdrowiu,

o żywności, rolnicze, leśne i ochrony

środowiska, techniczne, weterynaryjne,

zootechniczne i rybactwa

 

TOM I

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 724

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji:
– Nauk Medycznych;
– Nauk o Zdrowiu;
– Nauk o Żywności;
– Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska;
– Nauk Technicznych;
– Nauk Weterynaryjnych;
– Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.