Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Proces wydawniczy

Etap I
Jest nim kontakt z nami. Zwykle jest to kilkuminutowa rozmowa telefoniczna. Służy ona zebraniu podstawowych informacji na temat pracy, a precyzyjniej poruszanej w niej problematyki, objętości, odbiorcy docelowego etc.

Etap II
Jeśli propozycja zostanie przez nas przyjęta, prosimy o przesłanie drogą mailową maszynopisu bądź jego obszernej części. W przypadku akceptacji, tekst przekazujemy recenzentom, a my uzgadniamy z autorem wstępne warunki umowy wydawniczej.

Etap III
Po uzyskaniu recenzji zawieramy umowę. Opinie recenzentów mają wpływ na jej zawartość, a ustosunkowanie się do ich uwag stanowi sine qua non kontynuacji współpracy.

Etap IV
Rekomendowany przez recenzentów tekst do wydania przesyłamy do korekty językowej. Trwa ona zwykle około 14 dni. Po uzyskaniu poprawionego maszynopisu autor musi zaakceptować lub odrzucić sugestie zmian w trybie recenzja w programie Word.

Etap V
Po uzyskaniu od autora wersji z naniesioną korektą językową przekazujemy tekst do składu, a nasi graficy projektują okładkę. Zwykle trwa to około tygodnia.

Etap VI
Autor otrzymuje publikację w wersji elektronicznej. Jest to ostatni moment, w którym może wprowadzić jeszcze jakieś zmiany. Jeśli ją zaakceptuje, plik przekazywany jej do drukarni, a następnie za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej trafia do sprzedaży.

Czas realizacji:
Przeciętny czas realizacji zlecenia to około 40 dni w przypadku wydań z miękką obwolutą i 55 dla pozycji w twardej oprawie. Zachowanie go wymaga jednak od autora dyscypliny i akceptacji bądź odrzucenia poprawek językowych w okresie nie dłuższym niż 7 dni.