Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Projekty wydawnicze 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w przedsięwzięciu, jakim jest tworzenie monografii wieloautorskich. W naszym zamyśle, mają stanowić odzwierciedlenie najnowszych trendów i kierunków badań nad problematyką wskazaną w tytułach. Poniżej przedstawiamy Państwu zagadnienia, którym chcielibyśmy przyjrzeć się w pierwszej kolejności. Zachęcamy Państwa do wyboru jednego lub więcej wskazanych obszarów i do przesłania swoich tekstów. Chcielibyśmy, aby Państwo, wspólnie z nami, stworzyli monografie, które będą służyć studentom, pracownikom naukowym i ludziom bezpośrednio niezwiązanym z nauką. Pozycje, których nowatorstwo i utylitarny charakter nie będą budziły wątpliwości.

„Fotowoltaika w Polsce. Szanse i wyzwania.”

 • Przemysłowa energetyka fotowoltaiczna w Polsce i innych krajach UE.
 • Bariery rozwoju energetyki fotowoltaicznej w Polsce. Analizy i prognozy.
 • Kluczowe elementy inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne.
 • Ekonomiczne, środowiskowe i prawne determinanty rozwoju fotowoltaiki.
 • Polityczny wymiar transformacji energetycznej w Polsce i jego wpływ na rozwój sektora energetyki słonecznej.
 • Znaczenie fotowoltaiki w aktualnej polityce energetycznej Polski.
 • Warunkowo dopuszczamy także możliwość publikacji tekstów o szerszym zakresie ujęcia tematu, niemniej związanych z energetyką i elektroenergetyką.

Redaktorom oraz autorom rozdziałów przysługuje 20 punktów.

UWAGA: OBNIŻONE KOSZTY UDZIAŁU W PROJEKCIE.
PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UE

Zamieszczenie rozdziału: 210 zł
Doktoranci i studenci: 175 zł

Teksty oraz opłatę prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2021 roku.
Teksty przesłane później nie będą brane pod uwagę.
Prosimy przesłanie deklaracji udziału w projekcie na adres: redakcja@fnce.info

PV

„Foresight – prognozowanie rozwoju.
Teoria i praktyka.”

 • Administracja (sektor publiczny państwowy i samorządowy, administracja
  w przedsiębiortwach, e-administracja itp.)
 • Ekonomia przyszłości (pespektywy dla gospodarki, rynków i instytucji finansowych, analizy i prognozy makroekonomiczne, e-biznes itp.)
 • Bezpieczeństwo (w ujęciu społecznym, politycznym, prawnym i technicznym).
 • Informatyka i cyberbezpieczeństwo.
 • Zarządzanie w organizacjach przyszłości (wyzwania dla aktualnych koncepcji zarządzania organizacjami; zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami ludzkimi; zarządzanie pracą zdalną itp.)
 • Pedagogika (e-szkoła przyszłości, pedagogika społeczna, opiekuńcza, resocjalizacyjna).

Redaktorom oraz autorom rozdziałów przysługuje 20 punktów.

UWAGA: UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Teksty prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2021 roku.
Teksty przesłane później nie będą brane pod uwagę.
Prosimy przesłanie deklaracji udziału w projekcie na adres: redakcja@fnce.info

Foresight