Konferencja Naukowa: Suwerenność i polska racja stanu w perspektywie 2030