Konferecje pod naszym patronatem

Szanowni Państwo, w imieniu Wydawnictwa Naukowego FNCE i Instytutu Studiów Strategicznych WBN ASzWoj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt. „Polska racja stanu a Trójmorze – aspekty geopolityczne”

Wydarzenie zaplanowane jest na 10 grudnia 2020 r. (on-line)

Komitet naukowy:

dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz

dr hab. Piotr Grochmalski

dr Piotr Lewandowski

Celem konferencji jest refleksja nad polską racją stanu w perspektywie współpracy państw Trójmorza z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, tytuł referatu, abstrakt (ok. 300 słów), krótką notę biograficzną Koszt konferencji: 500 zł (opłata obejmuje wydanie monografii zbiorowej oraz materiały promocyjne).

Zgłoszenia: biuro@fnce.info

nr konta 19 1140 2004 0000 3302 7708 2896

Szanowni Państwo,

w imieniu FNCE i Instytutu Studiów Strategicznych WBN ASzWoj mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt. „Polska racja stanu a Trójmorze – wymiar gospodarczy i energetyczny”

Wydarzenie zaplanowane jest na 10 grudnia 2020 r. (on-line)

Komitet naukowy:

dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
dr hab. Piotr Grochmalski
dr Piotr Lewandowski

Celem konferencji jest refleksja nad polską racją stanu w perspektywie współpracy państw Trójmorza z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych, w szczególności aspektów współpracy gospodarczej i energetycznej.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, tytuł referatu, abstrakt (ok. 300 słów), krótką notę biograficzną

Koszt konferencji: 500 zł (opłata obejmuje wydanie monografii zbiorowej oraz materiały promocyjne).

Zgłoszenia: biuro@fnce.info
nr konta 19 1140 2004 0000 3302 7708 2896