Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

…opracowanie dotyka jednego z podstawowych obszarów logistyki, jakim jest zarządzanie zapasami i magazynowanie….Obejmuje najistotniejsze z punktu widzenie praktyki zarządzania logistycznego kwestie do których zalicza się: logistyka magazynowa sensu largo wraz z technologiczno-informatycznym wsparciem procesów logistycznych zachodzących w obszarze magazynowania . Opracowanie w kompleksowy i jednocześnie przystępny sposób prowadzi Czytelnika przez szczegółowe problemy zarządzania zapasami i magazynowania, zwracając uwagę na nowe trendy występujące w obszarze wiedzy logistycznej. …

Z recenzji wydawniczej prof. UŁ dra hab. Adama Sadowski