Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności

Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności.

Recenzowana praca poświęcona współczesnym przemianom na Ukrainie, nie licząc wprowadzenia autorstwa prof. Andrzeja Furiera, składa się z trzech części. Podjęte przez autorów szczegółowe zagadnienia, jak i formalna koncepcja całej pracy nie budzą wątpliwości, co do jej celowości i potrzeby. W tej postaci monografią jest obszerną i nader wnikliwą analizą przemian dokonujących się na Ukrainie, znakomicie ukazuje głębokie przemiany, jakie zaszły w tym państwie od czasów uzyskania przez nie niepodległości aż do dziś. Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorami tekstów zawartych w pracy są polscy badacze młodego pokolenia, głównie politolodzy, socjolodzy, i historycy, którzy mają już pokaźny i ceniony dorobek w badaniach ukraińskich.

prof. dr hab. Marek Figura

Proponowana książka jest interesującą pozycją, wnoszącą wiele do naszej wiedzy o obecnej Ukrainie. Porządkuje istniejący stan wiedzy i uzupełnia go w istotny sposób, wykorzystuje imponujący zasób źródeł i literatury (zwłaszcza obcojęzycznej).

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

UKRAINA. CZAS PRZEMIAN PO REWOLUCJI GODNOŚCI

Autor: Andrzej Furier
Rok wydania: Poznań 2017