Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Tożsamość kulturowa a migracje. Szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego

Tożsamość kulturowa a migracje. Szkice politologiczne w zakresie bezpieczeństwa kulturowego

Autor: Edward Janusz JAREMCZUK
Rok wydania: Poznań 2018

„(…) Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów – zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym – w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii. Podkreślić należy dobrze przemyślaną i  w efekcie spójną konstrukcję pracy, a także dbałość wszystkich autorów o wnikliwą analizę podejmowanych problemów: od repatriacji, przez zderzenie demograficzne , bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo migracyjne, procesy dechrystianizacji i islamizacji, tzw. „prawdę historyczną” , kulturę pokoju, aż po kwestie odnoszące się do ludobójstwa. (…) Szczególnie pozytywnie należy ocenić odważne (czytaj: wolne od ograniczeń political correctness), poparte rzetelną argumentacją prognozy – obecne w niemal wszystkich artykułach. (…) W książce nie brakuje kontrowersyjnych tez i opinii (wydaje się, że świadomie na pograniczu języka nauki i wyrazistej publicystyki), a to zwiastuje interesującą dyskusją nad jej zawartością”. – dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ