Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Adwokatura wrocławska w latach 1946-1958

ADWOKATURA WROCŁAWSKA W LATACH 1946-1958

Tomasz Chłopecki

Praca adwokatura Wrocławska w latach 1946-1958 autorstwa Tomasza Chłopeckiego jest wyjątkowym i interesującym ujęciem tytułowego zagadnienia. Została napisana z wykorzystaniem bardzo bogatego materiału źródłowego. Na jego podstawie autor dokonał dokładnej i wartościowej poznawczo analizy działalności Rady Adwokackiej we Wrocławiu w szczególnym okresie jej funkcjonowania