Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Policja – uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy

Policja – uwarunkowania karier zawodowych funkcjonariuszy

Tomasz KOŁODZIEJ

Rok wydania: Poznań 2020

Podjęta w monografii analiza problematyki funkcjonowania wyjątkowej i największej zmilitaryzowanej formacji w Polsce oraz działających w jej ramach jednostek zasługuje na szczególną uwagę naukową. Monografia stanowi wyjątkowe, wielowymiarowe studium socjologiczne Policji w Polsce uwzględniające subiektywną perspektywę funkcjonariuszy oraz trajektorie ich karier zawodowych.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jana Maciejewskiego

 

Biogram

Tomasz Kołodziej jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół metodologii badań społecznych, metod statystycznych w naukach społecznych, socjologii grup dyspozycyjnych oraz na problematyce karier zawodowych.

 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020