Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Temat pracy jest wysoce aktualny, ma dynamiczny charakter  i ze  względu na swoją innowacyjność  ciągle  jest  niewystarczająco opracowany w literaturze. Z tego względu należy uznać wkład autorki pracy za pionierski i wnoszący nowe, naukowo istotne ustalenia dla podjętego przez nią problemu. Uważny ogląd badawczy jest tak znaczący – nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym – bowiem dostarcza  wielu  istotnych informacji o charakterze poznawczym, a także postulatów i wniosków  o charakterze praktycznym, wyjaśniających, jak wpływać na opinię publiczną w toku prowadzonych kampanii wyborczych.

 

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Sasińskiej – Klas

 

– Nagroda im. dr. Pawła Stępki, przyznana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski – za najlepszą rozprawę z dziedziny mediów elektronicznych,

– Nagroda w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych im. prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą dysertację w dyscyplinie nauk o polityce.