Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Mocarstwa wobec Iraku

„Historia Iraku jawi się nam jako integralna część historii regionu i świata. (…) publikacja wypełnia lukę w badaniach nad ważnym obszarem świata”

z recenzji prof. dra. hab. Hassana A. Jamsheera kierownika Katedry Studiów Bliskowschodnich, Uniwersytet Łódzki

 stron 372
mięka oprawa
Rok wydania: 2018