Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Katalończycy

Katalończycy

Wioletta Husar-Poliszuk

Wydawca: FNCE

data wydania: 20 maj 2020

liczba stron: 448

język wydania: polski

Opis tytułu

W prezentowanej Czytelnikom książce Autorka omawia znaczenie dla ukształtowania dzisiejszej tożsamości Katalończyków kultury bądź futbolu, a także historycznych uwarunkowań rozwoju tytułowego independentyzmu katalońskiego, związanego z bolesną kartą frankizmu, który zakładał m.in. jednolity charakter Hiszpanii, prowadząc do zanegowania wszelkich różnic regionalnych. Monografia ma za przedmiot również prezentację postaw partii politycznych wobec postulatów niepodległościowych oraz najważniejszych aspektów hiszpańskiego prawa konstytucyjnego, w tym znaczenia statutów wspólnot autonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem statutu katalońskiego z 2006 roku i kontrowersji z nim związanych. Autorka, podejmując tę niezwykle aktualną tematykę, zachowuje obiektywizm. Książka powstała w oparciu o solidną bazę materiałową.