Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności

FORMUŁOWANIE KATEGORII POJĘCIOWEJ BEZPIECZEŃSTWA

Autor: Jerzy Stańczyk
Rok wydania: Poznań 2018

Przedstawiona do recenzji monografia stanowi pogłębione analityczno-porównawcze studium semantyczne postrzegania oraz definiowania bezpieczeństwa w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Jest niezwykle cennym materiałem poznawczym dla studentów, wykładowców i badaczy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i obronności, a także wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem w obszarze nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych i technicznych jak i praktyków służb, inspekcji, straży i wojska…
Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Koniecznego