Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie

…Autor w sposób oryginalny, nieco odmienny niż w naszym kręgu kulturowym, postrzega problematykę cyberbezpieczeństwa, co ewidentnie jest wartością dodaną tej publikacji. To niestandardowe podejście komplementarnie uzupełnia znane nam interpretacje i ujęcia problematyki (…) Czytelnik zyskuje możliwość porównywania prezentowanych treści z poglądami pozytywnie zweryfikowanymi, upowszechnionymi oraz akceptowanymi w kręgu ekspertów zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa…

… Publikacja ta może być znakomitym źródłem informacji dla autorów prac dyplomowych oraz ich opiekunów naukowych, …Niezwykle rzadko mamy możliwość czytania w oryginale autora pochodzącego z innego kręgu kulturowego, który w sposób wyrafinowany prowadzi dialog wewnętrzny i wyraża językiem naukowym poglądy na temat cyberbezpieczeństwa.

Wartość utylitarna tej pracy przejawia się w logice prowadzonych dociekań oraz oryginalności ujęcia …

Z recenzji wydawniczej Prof. UJK dr hab. inż. Jana Zycha

Cyberbezpieczeństwo we współczesnych konfliktach na Bliskim Wschodzie

Autor: Jamil Absi
Rok wydania: Poznań 2019