Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Armenia dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Armenia dziedzictwo a współczesne kierunki przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Paweł Nieczuja-Ostrowski

Wydawca: FUNDACJA NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII

data wydania: 20 maj 2016

liczba stron: 272

język wydania: polski

Opis tytułu

We współczesnym świecie uwagę opinii międzynarodowej przyciągają problemy jednoczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowej, a w tym politycznej. W procesach tych zmienia się pozycja ustrojowa państw i ich instytucji. Egzemplifikację tej rzeczywistości stanowi usytuowanie w środowisku międzynarodowym Armenii. W jej obliczu kulturowym obserwuje się zderzanie dziedzictwa przeszłości z otwartością na wyzwania globalizacyjne teraźniejszości. W prezentowanej książce z dużą starannością ukazuje się Armenię i Ormian w kontekście współczesnych przemian cywilizacyjnych. Badania armenistyczne są też nośne ze względu na diasporę Ormian. Z uznaniem zatem należy odnieść się do zagadnień zaprezentowanych w niniejszej książce. Zwraca uwagę ich nośność poznawcza, jak i warstwa eksplanacyjna i predyktywna. Książka zasługuje na uwagę szerokiego kręgu odbiorców, a w tym interesujących się międzynarodowymi stosunkami politycznymi oraz kształtowaniem się tożsamości narodu ormiańskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Chodubski