Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona

Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona

Joanna K. SKULSKA

Rok wydania: Poznań 2018

Książka Analiza komunikacji politycznej, a teoria Douglasa N. Waltona stanowi oryginalne opracowanie, które należy traktować jako znaczący wkład w rozwój badań nad komunikacją społeczną. Pomysł połączenia dwóch dziedzin: teorii argumentacji i komunikacji politycznej (dziedzin, które są od siebie odległe zarówno treściowo, jak i metodologicznie) -zasługuje na szczególne uznanie. Autorka wyodrębnia, pomijane dotąd, zastosowanie teorii argumentacji w metaanalizie dyskursu. W książce dokładnie zobrazowano, że teoria argumentacji może stanowić środek kontroli spójności teorii naukowych, poprawności występujących w niej inferencji, dostarcza narzędzi weryfikowania oraz stosowania tychże teorii. Niewątpliwie wskazany przez Autorkę kierunek badań wydaje się być bardzo perspektywiczny. Trafnie zostały także określone obszary, w których spodziewać się można korzyści przy prowadzeniu dalszych badań.
Z recenzji prof. UAM dra hab. Wojciecha Nowiaka

Komunikacja polityczna determinuje naszą recepcję rzeczywistości społecznej.
Wpływa na odbiór obowiązujących regulacji prawnych, dzialalności instytucjiProblem pojawia się wtedy, kiedy przekaz przestaje być
spójny pod względem przekonań, doświadczeń czy wrażliwości. Powstały
dysonans poznawczy przyczynia się do obniżenia wiarygodności nadawcy
komunikatu. Tu jednak w sukurs przychodzi inżynieria społeczna, oferując
liczne narzędzia manipulacji komunikatem, a wśród nich także skuteczne
metody niwelowania dyferencji między przesłaniem a odbiorem informacji. Książka wnikliwie przybliżą jedną z najskuteczniejszych form takich
działań.
Z recenzji prof. UZ. dra hab. Piotra Kwiatkiewicza

208 stron
oprawa: twarda
Rok wydania: 2018