Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Aktualne problemy badawcze

Nauki społeczne i humanistyczne

TOM 2


nauki: ekonomiczne, humanistyczne,

polityczno-prawne, społeczne

i pedagogiczne, teologiczne

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 535

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 2. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, które powstawały w ramach pięciu sekcji:

– Nauk Ekonomicznych,
– Nauk Humanistycznych,
– Nauk Polityczno-Prawnych,
– Nauk Społecznych i Pedagogicznych,
– Nauk Teologicznych.