Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Aktualne problemy badawcze

Obszar nauk biologiczno - technicznych

TOM 1


nauki: biologiczne, medyczne, o zdrowiu,

o żywności, rolnicze, leśne i ochrony

środowiska, techniczne, weterynaryjne,

zootechniczne i rybactwa

Autor: Praca zbiorowa

Liczba stron: 724

Oprawa: miękka

Język: polski

Rok wydania: 2021

Wydawca: FNCE

Opis

Monografia jest zbiorem artykułów przygotowanych przez Uczestników 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej”, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w dniach 15-16 września 2021 roku. Twórcami są Studenci i Doktoranci uczestniczący w 50. MSKN. Tom 1. zawiera najlepsze artykuły z zakresu nauk biomedycznych i technicznych, które powstawały w ramach ośmiu sekcji:
– Nauk Medycznych,
– Nauk o Zdrowiu,
– Nauk o Żywności,
– Nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony środowiska,
– Nauk Technicznych,
– Nauk Weterynaryjnych,
– Nauk Zootechnicznych i Rybactwa.