Copyright © 2019 FNCE | Realizacja: Borbis Media

Cennik

Możemy zaoferować autorom jedną z najkorzystniejszych na europejskim rynku propozycji wydania, druku i dystrybucji książki na terenie Polski. Zainteresowanym publikowaniem u nas zapewniamy: najwyższą jakość oraz obecność wydanej pozycji w tradycyjnych i internetowych księgarniach na terenie całej Polski, a także ich dostępność w bibliotekach publicznych. Oferujemy niezwłoczną realizację zleceń. W ciągu 30 dni od daty przekazania ostatecznej wersji tekstu wydamy książkę i wprowadzimy ją do ogólnokrajowego obrotu.

Nasz cennik

wydanie zrecenzowanego tekstu po korekcie językowej od 50 zł netto za arkusz wydawniczy, np.:

 • 200 stron / 400 000 znaków / cena 2400 zł,
 • 300 stron / 600 000 znaków / cena 2900 zł,
 • 400 stron /800 000 znaków / cena 3400 zł,
 • 500 stron /1000 000 znaków / cena 3900 zł.

Cena zawiera: łamanie, przydzielenie nr. ISBN, projekt okładki, druk, wysyłkę egzemplarzy obowiązkowych do wskazanych przepisami bibliotek i wyprowadzenie do ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej.

Ceny wybranych usług dodatkowych:

 • korekta językowa tekstu ok. 3 zł. za znormalizowaną stronę maszynopisu (1800 znaków),
 • projekt okładki od 100 do 500 zł,
 • recenzje wydawnicze od 200 zł,
 • skład (cena uzgadniana indywidualnie z zamawiającym),
 • druk obcy w cenie od 5 zł za 100 stron w formacie B5 (cena uzgadniana indywidualnie z zamawiającym),
 • druk obcy w cenie od 3 zł za 100 stron w formacie A5 (cena uzgadniana indywidualnie z zamawiającym),
 • tłumaczenie na język angielski od 25 zł za stronę maszynopisu,
 • korekta językowa tekstów anglojęzycznych od 5 euro za stronę,
 • redakcja tekstów anglojęzycznych od 3 euro za stronę,
 • wprowadzenie e-booka do sprzedaży 200 zł netto.

W przypadku tematów ściśle związanych z obszarem energetyki i ochrony środowiska proponujemy współpracę z Fundacją na Rzecz Czystej Energii, która dopuszcza możliwość partycypowania w kosztach wydania do 40%.